Od ideje do izdelka

Vse bolj dinamične in spremenljive razmere na trgu so ustvarile potrebo po novih inovativnih in ustvarjalnih pristopih v delu. Posledično se danes veliko del izvaja po principu projektnega dela. Takšno delo zahteva veliko znanja ter nenehno sodelovanje vseh udeležencev, katerega rezultat je ustvarjalno reševanje problemov. Pri tem morajo aktivno, ustvarjalno in kreativno sodelovati vsi udeleženci. V A.D. Acovia Design razvoj in uvajanje vsakega izdelka poteka po osnovah projektnega dela. Projekt je skrbno načrtovan in poteka v skladu z načrti in cilji; vodja projekta pa skrbi, da je projekt voden učinkovito. Ekipni način dela pripomore, da se udeleženci v času projekta povežejo tako znotraj podjetja, kot tudi z drugimi inštitucijami.