VOJSKA in POLICIJA

Nastanitev enot na misijah

Štabni in komandni objekti

Terenske skladiščne enote

Terenske vojaške bolnišnice

CIVILNA ZAŠČITA in DEKONTAMINACIJA

Štabni objekti za vodenje operacij

Objekti za izvajanje postopkov dekontaminacije oseb na terenu

Vsestransko uporabni objekti, hitro prilagodljivi potrebam na terenu

GASILCI in REŠEVALNE SLUŽBE

Zaščita ljudi in opreme ob naravnih in drugih nesrečah

Objekt za nudenje prve pomoči in triaže

Kontrolne pregledne točke v primeru zdravstvenih kriznih situacij (epidemije …)

Štabni objekt za vodenje reševalnih operacij

Objekti za družabne prireditve

MLADINSKE in HUMANITARNE ORGANIZACIJE

Objekti za nastanitev tabornikov in skavtov ob taborjenju

Objekti za začasno ali trajnejšo nastanitev v primeru begunskih in drugih humanitarnih kriz

Objekti za skupinske dogodke (jedilnice, učilnice …)

Objekti za družabne prireditve

ŽIVILSKA INDUSTRIJA

Pokrivala za transportne vozičke

Tekstilni izdelki za pekarsko dejavnost

Predpasniki

Tekstilni transportni trakovi

SPECILIZIRANI IZDELKI

Zaščita objektov v primeru naravnih in drugih nesreč

Zaščitna pokrivala in senčila za navtiko, osebno in industrijsko uporabo

Poštne vreče (tekstilne vreče za transport pošiljk)

Protiprašna zaščita

Pokrivala za občutljive stroje in opremo