HACCP

Želja vsakega kupca je kupiti varen in higiensko neoporečen izdelek, zato je v živilskih obratih uveden sistem HACCP (Hazard Analysis Critcal Control Points) oz. ATKKT (Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk).

Vsa podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in obdelavo živil, imajo že vpeljan sistem HACCP od dne, ko je bil zakonsko obvezen. To seveda velja tudi za pekarne. Ker pa se razmere v pekarnah nenehno spreminjajo, se temu prilagaja tudi sistem HACCP, ki ga je potrebno nenehno vzdrževati in dopolnjevati.

Naše podjetje se je od trenutka ustanovitve zavezalo k izvajanju vseh del v skladu s smernicami HACCP in NIJZ. Po zadnjih podatkih je A.D. Acovia Design edino podjetje, ki je v Sloveniji pri Zdravstvenem inšpektoratu RS registrirano kot podjetje za proizvodnjo, uvoz, predelavo in prvo dajanje v promet materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili. Pri tem smo pridobili vse potrebne certifikate in potrdila, ki se redno obnavljajo. Posledično nadzorni organi (inšpekcijske službe idr.) naše izjave in dokumentacijo, ki jo poslovni partnerji prejmejo ob sodelovanju z nami, sprejemajo kot ustrezno. S tem upoštevajo, da ti partnerji dosledno sledijo veljavnim zahtevam in smernicam.

Na osnovi strokovnega znanja, izkušenj in rednega izpopolnjevanja podjetjem pomagamo poiskati pomanjkljivosti in slabosti v proizvodnem procesu, ki odstopajo od sistema HACCP. Po pregledu podamo predloge za izboljšave, s katerimi bi zagotovili izpolnjevanje zahtev.

Strokovnjaki A.D. Acovia design so vam na voljo za pomoč pri:

  • pregledu trenutnega stanja in preventivi,
  • pri uvajanju novih linij in tehničnih rešitev v vašem podjetju, pri čemer vam tako z nasveti kot tudi rešitvami omogočimo dodatno učinkovitost v proizvodnih postopkih in
  • pri reševanju situacij, ko je v vaši proizvodnji ugotovljeno odstopanje od smernic HACCP.

S tem lahko ponudimo popolno storitev na področjih, kjer se tekstil srečuje s prehrambeno industrijo.

Naši postopki od razvoja tkanine do končnega izdelka omogočijo, da boste poslovali v skladu z mednarodnimi zahtevami in, da bo kakovost vaših proizvodov v samem svetovnem vrhu.