HACCP

Želja vsakega kupca je kupiti varen in higiensko neoporečen izdelek, zato je v živilskih obratih uveden sistem HACCP (Hazard Analysis Critcal Control Points) oz. ATKKT (Analiza Tveganja Kritičnih Kontrolnih Točk).

Vsa podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in obdelavo živil, imajo že vpeljan sistem HACCP od dne, ko je bil zakonsko obvezen. To seveda velja tudi za pekarne. Ker pa se razmere v pekarnah nenehno spreminjajo, se temu prilagaja tudi sistem HACCP, ki ga je potrebno nenehno vzdrževati in dopolnjevati. A.D. Acovia design se je od trenutka ustanovitve zavezala k izvajanju vseh del v skladu s smernicami HACCP in NIJZ. V tem trenutku je, po nam znanih podatkih, A.D. Acovia design d.o.o. edino podjetje, ki je v Sloveniji pri Zdravstvenem inšpektoratu RS registrirano kot podjetje za proizvodnjo, uvoz, predelavo in prvo dajanje v promet materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili.  V tem smislu smo pridobili vse potrebne certifikate in potrdila, ki se redno obnavljajo. Posledično nadzorni organi (inšpekcijske službe in ostali) naše izjave in dokumentacijo, ki jo vsi naši poslovni partnerji prejmejo ob sodelovanju z nami, sprejemajo kot ustrezno in upoštevajo, da naši poslovni partnerji na področjih in materialih, za katere so izdane naše izjave, dosledno upoštevajo veljavne zahteve in smernice. A.D. Acovia design na osnovi strokovnega znanja, izkušenj in rednega izpopolnjevanja pomaga podjetjem poiskati pomanjkljivosti in slabosti v proizvodnem procesu, ki odstopajo od sistema HACCP. Po pregledu podamo predloge za izboljšave s katerimi bi zagotovili izpolnjevanje zahtev sistema HACCP.

Strokovnjaki A.D. Acovia design so vam na voljo za pomoč pri:

  • pregledu trenutnega stanja in preventivi
  • pri uvajanju novih linij in tehničnih rešitev v vašem podjetju, pri čemer vam tako z nasveti kot tudi rešitvami omogočimo dodatno učinkovitost v proizvodnih postopkih
  • pri reševanju situacij, ko je v vaši proizvodnji ugotovljeno odstopanje od smernic HACCP

s tem lahko ponudimo popolno storitev na področjih, kjer se tekstil srečuje s prehrambeno industrijo.

Naši postopki od razvoja tkanine do končnega izdelka omogočijo, da boste poslovali v skladu z mednarodnimi zahtevami in, da bo kakovost vaših proizvodov v samem svetovnem vrhu.