MODULARNI ŠOTOR – SPECIALIZIRANI (sanitetni šotor in dekontaminacijski šotor) 2018-09-28T13:00:56+00:00

MODULARNI ŠOTOR – SPECIALIZIRANI (sanitetni šotor in dekontaminacijski šotor)

Tehnične podrobnosti (pdf)

M.A.D. – MV – D1
M.A.D. – MV – D2
M.A.D. – MV – D3
M.A.D. – MV – S (sanitetni)

Modularni šotori M.A.D, se uporabljajo za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah. Šotor omogoča stabilno postavitev tudi na trdi oziroma asfaltni podlagi in je primeren kot šotor za prireditve. Uporabljajo se tudi za namestitev članov štabov in enot CZ ter pripadnikov drugih sil za zaščito in reševanje, ki sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja.

POVPRAŠEVANJE